RANCANGAN HARIAN

1.Pendidikan Islam
   a)Beriman Kepada Allah
   b)Tayammum
   c)
   d)2.Panduan menyediakan RPH Pendidikan Islam KSSR :
    a)Tahun Satu 2011