VIDEO PENDIDIKAN

Contoh- contoh video Pendidikan Islam yang boleh digunakan untuk P&P di dalam kelas.


Pendidikan Islam Tahun 1
1. Rukun Iman : -Pengenalan
                         -Isi kandungan
                       
2. Nasyid Rukun Iman (YouTube)


Pendidikan Islam Tahun 2
1. Rukun Fikli Dalam Solat : - Pengenalan
                                           - Konsep 1
                                           - Konsep 2
                                         

2. Cara Solat (YouTube)
 1 comment: