INFO HARIAN
101 - Rukun Iman
ARAS 1
 1. Mengetahui pengertian Rukun Iman.
 2. Menyebut Rukun-rukun Iman satu persatu:
  2.1 Beriman kepada Allah
  2.2 Beriman kepada Malaikat
  2.3 Beriman kepada Kitab
  2.4 Beriman kepada Rasul
  2.5 Beriman kepada Hari Kiamat
  2.6 Beriman kepada Qada dan Qadar
 3. Memahami akibat tidak percaya kepada Rukun Iman.
 4. Mempercayai dan menyakini Rukun Iman.
ARAS 2
 1. Menyebut Rukun Iman dengan betul secara lisan mengikut susunan.
 2. Bersyukur dengan nikmat Allah dan mengucapkan “AlhamdulilLah” dengan pemberian yang diterima.
ARAS 3
 1. Menyusun semula dan menulis Rukun Iman mengikut susunan.
 2. Reda dengan ketentuan Allah.
102 - Beriman Kepada Allah
ARAS 1
 1. Menyatakan pengertian beriman kepada Allah.
 2. Mengetahui dalil naqli dan aqli:
  2.1 Surah a l-Ikhlas ayat
  2.2 1-4 Kewujudan alam
 3. Meyakini Allah melihat setiap perbuatan kita.
ARAS 2
 1. Menyebut bukti-bukti tentang kekuasaan Allah:
  1.1 yang boleh dilihat
  1.2 yang boleh dirasa
  1.3 yang boleh didengar
ARAS 3
 1. Menyebut bukti-bukti kekuasaan Allah:
  1.1 di udara.
  1.2 di air.
  1.3 di darat.
 2. Bertanggungjawab terhadap makhluk ciptaan Allah.
103 - Rukun Islam
ARAS 1
 1. Mengetahui pengertian Rukun-rukun Islam.
 2. Menyatakan bilangan Rukun Islam.
 3. Menyebut Rukun Islam satu persatu:
  3.1 Mengucap dua kalimah syahadah
  3.2 Menunaikan solat fardhu
  3.3 Berpuasa di bulan Ramadhan
  3.4 Mengeluarkan zakat
  3.5 Mengerjakan haji di Baitul Haram.
 4. Selalu mengucapkan dua kalimah syahadah.
ARAS 2
 1. Menyatakan hukum menunaikan Rukun Islam yang betul.
 2. Menyatakan pengertian dua kalimah syahadah.
 3. Menghafal dua kalimah syahadah dan terjemahannya dengan betul.
ARAS 3
 1. Mengetahui sebab-sebab kenapa orang Islam mesti mengamalkan Rukun Islam dengan sempurna.
 2. Balasan orang yang tidak mengamalkan Rukun Islam.
104 - Al-Rahman
ARAS 1
 1. Menyebut erti al-Rahman
 2. Menyatakan sifat al-Rahman Allah kepada hambaNya:
  2.1 Memberi rezeki
  2.2 Menyediakan udara
  2.3 Menyediakan air
  2.4 Memberikan kesihatan
 3. Mengetahui dan mengamalkan cara-cara menjadi orang yang pemurah serta rajin membantu rakan-rakan dan guru.

ARAS 2
 1. Menyebut nikmat Allah kepada Rasul secara berkesan.
  1.1 sumber alam
  1.2 udara
  1.3 cahaya
  1.4 air
ARAS 3
1. Menyatakan kesan jika Allah tidak bersifat pemurah.
105 - Al-Rahim
ARAS 1
 1. Menyebut pengertian al-Rahim.
 2. Menyatakan tanda-tanda sifat al-Rahim Allah terhadap hambaNya.
 3. Memberi ganjaran pahala.
 4. Mengampukan dosa.
 5. Menyayangi, mengasihi dan berbuat baik kepada rakan.
ARAS 2
 1. Menyebut beberapa contoh perbuatan yang disukai dan dibenci oleh Allah.
 2. Kasih dan sayang sesama makhluk.
ARAS 3
 1. Menyatakan kesan jika Allah tidak bersifat al-Rahim.
106 - Tanda-tanda Kenabian Nabi Muhammad SAW
ARAS 1
 1. Memahami keistimewaan Nabi Muhammad s.a.w. berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berikut:
  1.1 Kota Mekah terpelihara daripada serangan tentera bergajah.
  1.2 Keadaan-keadaan Nabi semasa dilahirkan.
 2. Memahami bahawa Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai peribadi yang mulia sejak kecil hingga dewasa.
 3. Meneladani peribadi RasululLah.
ARAS 2
 1. Menyatakan kesan peristiwa tersebut terhadap keluarga Nabi Muhammad s.a.w.
ARAS 3
 1. Menyatakan kesan peristiwa tersebut terhadap masyarakat Arab.
107 - Salasilah Keturunan Nabi Muhammad SAW
ARAS 1
 1. Menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad s.a.w. sebelah bapa dan ibu.
 2. Menyayangi diri dan keluarga Nabi Muhammad s.a.w.
ARAS 2
 1. Memahami keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad s.a.w.
ARAS 3
 1. Menyatakan kesan-kesan keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad s.a.w. terhadap kedudukannya dalam masyarakat Arab.
108 - Penyusuan Nabi Muhammad SAWARAS 1
 1. Mengetahui nama-nama wanita yang menyusukan Nabi Muhammad s.a.w.
  1.1 Ibunya sendiri
  1.2 Thuaibah al-Aslamiyyah
  1.3 Halimah al-Saadiah
 2. Menyatakan tempoh penyusuan Nabi Muhammad s.a.w.
  2.1 Bersama ibunya sendiri
  2.2 Bersama Thuaibah al-Aslamiyyah
  2.3 Bersama Halimah al-Saadiah
 3. Kasih dan sayang kepada ibu bapa.
ARAS 2
 1. Menyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w. sisusukan oleh orang lain.
  1.1 Adat orang Arab Bangsawan.
  1.2 Daripada segi pendidikan dan cara hidup.
ARAS 3
 1. Menyatakan kesan penyusuan Nabi Muhammad s.a.w.
  1.1 Pada ibu, ibu susuan dan baginda.
  1.2 Pada persekitaran kampung.
 2. Menghormati ibu bapa dan orang yang berjasa.
2Konsep Bersuci
Menyatakan pengertian bersuci dan hukumnya.
Menyenaraikan cara-cara bersuci.
Menyebut faedah bersuci.
Menyatakan akibat jika tidak bersuci.
2Istinjak
Menyatakan pengertian istinjak.
Menyatakan cara beristinjak dengan betul.
Menyenaraikan alat-alat istinjak.
Menjelaskan kepentingan beristinjak.
Menyatakan adab-adab qadha hajat.
2Wuduk
Menyatakan pengertian wuduk serta tujuannya.
Membaca lafaz niat wuduk beserta maksud.
Menyebut rukun-rukun wuduk mengikut urutan.
Menyatakan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk serta melaksanakan wuduk dengan betul.
Menyatakan perkara yang membatalkan wuduk
2Pengertian Solat
Menyebut pengertian solat fardu beserta hukumnya.
Menyatakan nama solat fardu, bilangan rakaat dan waktunya.
Membaca dalil naqli dan ertinya.
Menyatakan faedah mendirikan solat.
2Niat dan Takbiratul Ihram
Membaca lafaz niat solat fardu dan lafaz takbiratul Ihram dengan betul.
Menghafaz niat solat fardu dan ertinya dengan betul dan fasih.
2Rukun Fikli dalam Solat
Menyatakan rukun fi’li dalam solat.
Melakukan rukun fi’li dengan betul dan mengikut urutan.
2Adab Makan dan Minum
Menyebut adab sebelum, semasa dan selepas makan serta minum.
Mengenal pasti kelebihan beramal dengan adab makan dan minum.
Murid dapat mengaplikasi adab makan dan minum.
Murid dapat membaca dan menghafal doa makan dan minum.
2Adab Terhadap Ibubapa
Menyatakan adab terhadap ibubapa.
Mengenal pasti kelebihan beramal dengan adab terhadap ibubapa.
Menjelaskan akibat tidak mengamalkan adab terhadap ibubapa.
Doa kesejahteraan terhadap ibubapa.
2Adab Terhadap Rakan
Menyebut adab bergaul dengan rakan.
Mengenal pasti kelebihan beramal dengan adab bergaul dengan rakan.
Menjelaskan akibat tidak beramal dengan adab bergaul dengan rakan.
2Adab Terhadap Guru
Menyebut adab terhadap guru.
Mengenalpasti kelebihan beramal dengan adab terhadap guru.
Menjelaskan akibat tidak beramal dengan adab terhadap guru.

1 comment: